Skilt i havna til Oslofjordmuseet

Oslofjordmuseet fikk 75.000 kroner til informasjonsskilter til museumshavna i 2016.

Oslofjordmuseet er en avdeling av Akershusmuseet. Museets formål er å formidle Oslofjordens mangfoldige kystkultur og rike historie. Dette gjøres gjennom varierte og skiftende utstillinger om fjorden og friluftsliv. Utviklingen og bruken av fritidsbåter er en viktig del av vår kulturhistorie, og museet forvalter en samling på vel 100 fritidsbåter.

I tillegg til båtutstillingen har museet utstillinger om rensing av fjorden og naturvern. Det fokuseres også på formidling om øyene i Oslofjorden og om skjærgårdslivet.

Museumshavn

Det bygges nå en museumshavn hvor historisk viktige båter vil bli utstilt. Havna ferdigstilles sommeren 2016. I sammenheng med museumshavna skal det settes opp informasjonsskilter om utstilte båter. Det skal også være et informasjonsskilt om det historiske Vollen samt bygging av polarskipet Maud.

Kyststien går forbi museet og stedet er flittig besøkt av folk i alle aldre.

Tidligere tildeling

Sparebankstiftelsen DNB har tidligere bidratt med 500.000 kroner til byggingen av museumshavna.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?