Skilt og informasjonstavler i Botnemarka

HOLMESTRAND OG OMEGN TURISTFORENING fikk 200 000 kroner til skilt og informasjonstavler i 2024

Holmestrand og Omegn Turistforening jobber for å gjøre Botnemarka mer tilgjengelig gjennom å oppgradere informasjonstavler, skilt og veivisere. Det vil forbedre informasjon om stinettet. Til dette har de fått tildelt 200 000 kroner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?