Skilt og tavler på kystledhytter

Oslofjordens Friluftsråd fikk 100.000 kroner i 2006 til skilt og tavler på kystledhyttene i Vestfold.

Oslofjordens Friluftsråd er et frivillig samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner samt foreninger og organisasjoner, for forvaltning av friluftsressurser, fremme av friluftsliv og vern av natur ved Oslofjorden.

De har behov for bidrag til skilt og tavler på kystledhyttene i Vestfold og tilstøtende parkeringsplasser/ brygger/båter/bord og benker, som sier noe om kultur/historie på stedet, konseptet “Kystleden” og aktivitetsmuligheter i området.

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med kr 100.000 til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?