Skilting av fornminner

SteinSjøens Venner fikk 65.000 kroner til skilting og kartmerking av fornminner i 2014.

I området nord i Nes er det tufter etter et stort antall gamle boplasser og minner etter gruvedrift, sagbruk og dyregraver. Dette ønsker SteinSjøens Venner og samarbeidspartnere Fenstad Skiklubb og Nes Skialegg at alle skal få ta del i ved at det utabeides et nytt turkart hvor plassene og fornminnene blir tegnet inn og synliggjort. De vil også lage skilt-tavler med oppslag om historien og merking av plassene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?