Skilting av historiske steder i Oslo

Selskabet for Oslo Byes Vel fikk 1,2 millioner kroner i 2016 til å sette opp 100 skilt på historiske steder øst i Oslo.

Den frivillige foreningen Selskabet for Oslo Bys Vel har lang erfaring med å henge opp blå skilt på historiske steder i Oslo. I 2016 fikk de støtte til å henge opp 100 skilt øst i Oslo.

Når du går forbi skiltene får du servert historie i kortform, på det stedet det skjedde.

Skiltene henger for eksempel utenfor hus hvor det har bodd mennesker som har vært historisk viktige eller hvor det har inntruffet en avgjørende begivenhet.

Velforeningen er en frivillig organisasjon som i mer enn 200 år har jobbet for å skape en hyggeligere by.

Foreslå skilt

Selskabet for Oslo Bys Vel vil gjerne ha forslag til skilt.

 

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?