Skilting av kulturminner i Bårhaug skog med omegn

Skogbyda historielag får 20.000 kroner til skilting av kulturminner.

Skogbygda historielag driver blant annet med kartlegging og dokumentasjon av kulturminner i bygda. For tiden jobber de med å dokumentere kulturminner i et område i bygda, Skårerberget/Bårhaug skog, som ikke tidligere er kartlagt. Et relativt nystartet historielag i fint driv, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?