Skilting av kulturminner

Høylandsbygd Bygdalag, Langaneset Vel, Landamarka Velforening, Røen og Sjøvangen Vel og Toftevåg Vel får 20.000 kroner til kulturminneskilting.

Fem velforeninger samarbeider om å sette opp kulturminneskilt for Halsnøybåten og restene av bygdeborgen på Tjobergshaugen, som ligger midt oppe på høydedraget mellom Sjøvangen og Arnavik.

De fem velforeningene er: Høylandsbygd Bygdalag, Langaneset Vel, Landamarka Velforening, Røen og Sjøvangen Vel og Toftevåg Vel

Begge de to kulturminnene stammer fra det som ble kalt den yngre romertiden og tyder på at det må ha vært stor aktivitet i området for snart 2000 år sidan.

Arkeolog Per Ditlef Fredriksen fra Høylandsbygd har skrevet historien om bygdeborgen. Teksten brukes som utgangspunkt for informasjonstavlene.

Den lokale tegneren Øystein Hoff er engasjert. I tillegg brukes foto tatt av lokale fotografer. Skiltene skal utformes på norsk, engelsk og tysk.

Røen og Sjøvangen Vel v/Valborg Miljeteig, som administrerer prosjektet for de fem velforeningene får 20.000 kroner til kulturminneskilting.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?