Skilting av natursti på Fredriksten Festning

Fredriksten festnings venner får 100.000 kroner til skilting av natursti på festningen.

Området på Fredriksten festning er en viktig tur-og rekreasjonsarena med et spesielt rikholdig biologisk mangfold, og spennede topografi og geologi. Venneforeningen vil sette opp en del skilt som forteller om dette. De ønsker å legge til rette for det man andre steder kaller “natursti”.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?