Skilting av sårbare naturområder

Norsk Ornitologisk Forening fikk 150.000 kroner i 2016 til å sette opp informasjonsskilt ved Norges viktigste områder for fugler og naturmangfold.

(Foreløpig plakat fra Saltstraumen)

Gavemottaker er en frivillig naturvernorganisasjon som jobber aktivt for å fremme interessen for og vern av fugler i Norge. De er en del av et større internasjonalt prosjekt, hvor verdifulle og sårbare fugleområder identifiseres.

I Norge har de funnet 93 slike områder og disse ønsker foreningen å skilte.

Skiltingen vil gjøre folk oppmerksomme på at du må være varsom. Samtidig skal de spre kunnskap om naturen og fuglene som holder til der.

Se også: birdlife.no/naturforvaltning

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?