Skipperstua istandsettes

Røyken Historielag får 55.000 kroner til istandsetting av Skipperstua.

Laget jobber med synliggjøring av lokalhistorie og vern av kulturminner i Røyken. Skipperstua i Hyggen er et laftet enetasjes hus fra 1700 tallet og er sannsynligvis en av bygdas eldste bygninger. Den ligger godt synlig ved siden av et godt besøkt offentlig strandområde. Etter utbedring og istandsettelse skal Skipperstua brukes av skoler, lokallag og historielag til undervisning om lokalhistorie, fiske, saltkoking, sjøbruk, båtbruk og skipsfart i Hyggenbukta og Drammensfjorden.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?