Skispor

OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD får 145000 kroner til snøscooter med sporsetter

Oslo og Omland Friluftsråd ble etablert i 1936 og arbeider for at alle kan drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig. Med visjonen “Friluftsliv for alle” ønsker de å bidra til et inkluderende og allsidig friluftsliv som alle kan ta del i, og har et spesielt fokus på å introdusere aktivitetene for nylig ankomne innvandrere i regionen. Til deres populære opplæringstilbud om å lære å gå på ski får de støtte til innkjøp av en snøscooter med sporsetter. Dette kommer til å føre til et enormt løft i skiopplæringen og opplevelsen for deltakere, samt bidra til økt aktivitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?