Skjetten speidergruppe

Skjetten speidergruppe v/Siv Jørstad får 100.000 kroner til etablering av bålplass og bygging av gapahuk.

Speidergruppa har ca 40 medlemmer og har de siste årene hatt god rekruttering. Gruppa har stor aktivitet både sommer og vinter.

Nå ønsker de å lage et samlingsted i nærmiljøet som kan brukes av både speidergruppa, skoler, barnehager og andre foreninger. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB skal speidergruppa lage bålplass med gapahuk i hundremeterskogen midt i Skjettenbyen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?