Skjetten Svømming

Skjetten Svømming får 25.000 kroner til banetau til svømmehallen. Svømmeklubben har en drøm om et samfunn hvor alle er svømmedyktige og aktive i vann for å holde seg i form.

De gir barn, ungdom og voksne utfordringer i vann og på land gjennom svømming og triathlon. De har 1.560 medlemmer. Foreldreutvalget i klubben har lagt ned en formidabel dugnadsinnsats de siste to årene, og malt hele svømmehallen innvendig og pusset opp lokalet til en liten kafe som de kan bruke i forbindelse med svømmestevner. Med nye banetau kan svømmeopplæringen drives mer rasjonelt med flere grupper i vannet samtidig.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?