Skogen – mer enn bare trær

STIFTELSEN WWF VERDENS NATURFOND får 30650000 kroner til kunnskapsformidling om og aktivitet i skog

Skog er mye mer enn trær. Det er også hjemmet til mange tusen arter og er et veldig viktig økosystem som blant annet sirkulerer og renser vann, renser luft, lagrer karbon og hindrer erosjon. Det skal WWF, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Sabima gjennom et felles treårigprosjekt jobbe med å gjøre allment kjent. Skog er det økosystemet på kloden som har størst rikdom av arter og mest variert naturmangfold. I tillegg har skogene den største andelen truede arter i Norge. Gjennom kunnskapsformidling om og aktivitet i skogen er målet å bidra til at flere ønsker å ta vare på og bli pådrivere for rikere og mer varierte skoger for framtiden.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?