Skoger og Konnerud Historielag

Skoger og Konnerud Historielag får 100.000 kroner i 2014 til elektrisk opplegg til gårdssag.

Skoger og Konnerud Historielag har ca. 500 medlemmer. Laget har en bygdesamling hvor det er omvisning for lokalbefolkning og andre interesserte. I tillegg arrangerer de kulturdag hvert år. Historielaget disponerer og har fått restaurert en av de siste gårdssagene i Drammensområdet. De har lagt ned mange dugnadstimer, og mangler nå elektrisk opplegg for å gjøre saga egnet for omvisning og læring.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?