Skogløype knytter sammen bygder i Østfold

EIDSBERG STASJON VELFORENING får 500000 kroner til utarbeiding av skogløype

Eidsberg Stasjon Velforening arbeider med å etablere en 1,3 km lang løypetrase mellom bebyggelsen ved Eidsberg stasjon og til bygda Åsen. Traseen vil også koble seg på lysløypa i Trømborg, og til sammen gi en sammenhengende skitur på 8 km. Dessuten vil innbyggerne i området kunne gå mellom bygdene uten å måte bruke den trafikerte hovedveien som mangler gangsti. Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltaket, det samme gjør Eidsberg kommune.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?