Skogselskapet i Oppland

Skogselskapet i Oppland får 80.000 kroner til restaurering av den gamle mølla som ligger i fossen mellom Øvre og Nedre Grunntjern i Vassfaret.

For noen år siden ble arbeidet med restaurering av den gammel mølla som ligger i fossen mellom Øvre og Nedre Grunntjern påbegynt. På dugnad fra Skogselskapet og andre fra Skognæringen skal restaureringen nå sluttføres.

Hensikten med tiltaket er å tilrettelegge og etablere et miljø som viser skogsdrift på gamlemåten. Dette skal benyttes i opplæringsøyemed for ungdomskolebarn og studenter i regi av Skogselskapet i Oppland.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gavemidler til materialkostnader, møllesten og drev.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?