Skogselskapet i Oslo og Akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus får 44.600 kroner til spikkekniver, knivslipere, økser, ryddeøkser, tilvekstbor, bålpanner, bålkjeler, klappstoler, lavvo.

Skogselskapet jobber for å øke bevisstheten rundt, og forståelsen for, at skog og natur har stor betydning for samfunnet – den er arena for friluftsliv og folkehelse, avgjørende for klima og for biologisk mangfold og viktig som fornybar økonomisk ressurs. De inviterer årlig alle skoler i Akershus til en gratis skoleskogdag for 6. trinn, i den enkelte skoles nærområde, og mellom 2500-3500 elever deltar. I samarbeid med klasselærer velges et egnet uteområde i gang-/sykkelavstand fra skolen. Dette er i hovedsak et lite utstyrskrevende tiltak, hvor de største kostnadene er lønn og reise, men de har likevel behov for en del utstyr. Materiellet som trengs har vært i bruk noen år, og bærer preg av det, så nå kan det anskaffes nytt utstyr. Dette vil også bli brukt på flere andre arrangement (utover skoleskogdager), og således være til stor glede for svært mange barn og unge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?