Skogselskapet i Østfold

Skogselskapet i Østfold får 70.000 kroner til utstyr for aktiviteter på Skoleskogdagene og skaphenger til transport og lagring av utstyret.

Skogselskapets formål er å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning og å arbeide for et aktivt skogbruk. De arrangerer skoleskogsdager og bidrar til at flere lærere tar i bruk nærmiljøet til uteskole og friluftsliv. Denne gaven vil sørge for aktiviteter som måling av trær, spikking, tjærebrenning og matlagning på bål.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?