Skogselskapet i Vestfold

Skogselskapet i Vestfold får 150.000 kroner til naturstier i Seterskogen og gapahuk i Haugen skog.

Skogselskapet i Vestfold har 370 medlemmer, og arbeider for at skogen skal bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Å inspirere folk til å ferdes i skogen er også et viktig del av arbeidet, og skogselskapet arrangerer i den anledning ulike typer skogdager hvor barna og unge får opplevelser i og kunnskap om skog og natur. Prosjekt “Lære om skogen i Seterskogen og Haugen skog” er tilrettelagte skogdager for grunnskolebarn. For å utvikle området som disse skogdagene finner sted, og hvor det ellers er mange turgjengere, ønsker de å sette opp en gapahuk og å etablere en natursti. I tillegg ønsker de å etablere en sansesti som skal være tilgjengelig for rullestolbrukere .

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?