Skogsopplevelsessenter ved Vrangselva

Vranselvaprosjektet får 200.000 kroner til et skogsopplevelsenter.

Vrangselvaprosjektet er en frivillig organisasjon bestående av grendeutviklingslag langs Vrangselva som er hovedvassdraget i Eidskog. Foreningen har som mål å tilrettelegge for ferdsel til fots i utmarka, og arbeider for at flest mulig skal benytte områdende i og langs elva.

500 meter nord for Magnor sentrum har de planlagt et skogsopplevelsessenter. Senteret skal være en opplevelses- og læringsarena for skolene, barnehagene, familier og beboere generelt i nærmiljøet. Se, bruk og lær er meningen bak prosjektet. Idet ligger det blant annet at besøkende for eksempel skal kunne ta på de ulike innretninger og opplevelsestemaene, forsøke seg på å hoppe like langt som en hare, forstå et maursamfunn også videre. Her vil altså gaven fra Sparebankstiftelsen DNB bidra til at læring og opplevelser går hånd i hånd.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?