Skogstur med sopp og læring

ROMERIKE SOPP- OG NYTTEVEKSTFORENING får 200000 kroner til mikroskop, soppkurs og utstillinger

Foreningen har medlemmer fra hele Romerike og bidrar med opplysning og kunnskapsformilding om sopp og nyttevekster. Nå ønsker de å ha en økt satsing på å få barn og unge ut i skogen og lære dem at det finnes mye god mat i skogen. Dette vil være både helsefremmende og trivselsskapende uteaktivitet for mange.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?