Skole-hjem-samarbeid

ATLAS KOMPETANSE AS får 3600000 kroner til gjennomføring av satsningen “skole-hjem-samarbeid” i årene 2024-2026

Atlas Kompetanse har i flere år jobbet aktivt med å forebygge utenforskap blant barn og unge med minoritetsbakgrunn. Siden 2015 har de jobbet med foreldreveiledning og med støtte fra stiftelsen utvider de nå arbeidet til i større grad å involvere skolen og nærmiljøet. Prosjektet “Skole-hjem-samarbeidet” vil nå flere skoler og vil øke kompetansen til lærerne samt øke systemforeståelsen hos foreldrene. Et godt skole-hjem samarbeid kan har stor positiv påvirkning på barn og unges faglige- og sosiale utvikling. Målet er å forebygge skolefrafall hos barn og unge.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?