Skole- og arbeidstreningsarenaer

Abildsø gård får 2,2 millioner kroner til etablering av SkoleGårdSentralen.

Abildsø gård har jobbet i flere år med forebygging av frafall gjennom initiativet Skolegård i samarbeid med Osloskolen. I dag omfatter samarbeidet Utdanningsetaten og 20 skoler i Oslo for mer enn 50 barn og unge fra barne- og ungdomsskole og 1 året på videregående.

Gjennom SkoleGårdSentralen skal de bidra til at det utvikles liknende skole- og arbeidstreningsarenaer også andre steder i landet.

Tidligere tildelinger

Abildsø Gård har tidligere fått til sammen 6,5 millioner kroner over flere år til arbeidet med forebygging av frafall og videreutvikling av gården.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?