Skoleanlegg som pilotprosjekter for inkluderende arkitektur

NORSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND får 3000000 kroner til skoleanlegg som pilotprosjekter for inkluderende arkitektur

Skoleanlegg som inkluderende arkitektur er et 3-årlig prosjekt som handler om å få flere kommuner til å bruke inkluderende arkitektur i utformingen av nye eller ved rehabilitering av gamle skolebygg. Målet er at skolebyggene kan være sentrale i utformingen og utviklingen av et bærekraftig lokalmiljø. Det å tilrettelegge for sambruk og samlokalisering gjør at skoleanleggene kan brukes både i skoletiden og etter skoletid og skape gode arenaer for tilhørighet og deltakelse.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?