Skolebarn deltar i naturrestaurering

PUNGTVANNSAKSJONEN får 450000 kroner til utstyr til og aktiviteter innen marin restaurering

Gjennom formidling og ulike marine restaureringstiltak, jobber Pungtvannsaksjonen for å reintrodusere naturlig flora og fauna i indre og ytre Oslofjord. De utvikler ulike habitater som gir sjøpunglarvene flere flater å slå seg ned på. Gjennom en økning av biomassen til sjøpung, er målet å bedre forholdene til en rekke arter i Oslofjorden. Skolebarn og andre skal engasjeres i arbeidet, gjennom undervisning og implementering av lokale restaureringstiltak.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?