Skolebarn får læring i naturen

FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME får 2000000 kroner til prosjekt Friluftsglede

Foreningen legger til rette for gode opplevelser i Marka hele året. I tillegg til å lage hundrevis av mil med flotte skiløyper og ha åpne markastuer, er de opptatt av å tilrettelegge for gode friluftsaktiviteter for barn og unge. Gjennom prosjekt Friluftsglede når de tredje- og fjerdeklassinger i Osloskolen, hvor skolebarna få læring og gode opplevelser i naturen. Opplegget gjennomføres på tre ulike lokasjoner og barna møter erfarne instruktører som sikrer god læring i natur og friluftsliv.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?