Skolebasket etter skoletid

Sandvika Basketballklubb samarbeider med Emma Hjort skole om å inkludere barn i skolebasket etter skoletid.

I samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening og Emma Hjorth barnehage skal de også sørge for Språkkafé på samtidig som baskettreningen. På den måten skal de yngre barna introduseres for basket, og foresatte få kjennskap til idretten og hvordan den organiseres med frivillige. Det jobbes også aktivt med rekruttering av foreldre som frivillige når de kommer for å hente barna.

Skolebasket er et treårig prosjekt. I løpet av denne tiden er målet at gode erfaringer og rutiner gjør at basketballklubben, kommunen og skolen ser verdien av Skolebasket og vil fortsette med aktiviteten.

Sandvika Basketballklubb får 410.000 kroner til prosjektet – til trenerkurs og trenerhonorar.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?