Skolebiblioteket ; å være i et eventyr

VEITVET SKOLE får 400000 kroner til Møbler og eksponeringsutstyr til innredning/bruk og profilering av biblioteket. Elektriske koblingspunkter for bruk av PC/Ipad

Skoleblioteket på Veitvet skole er utsmykket med et elevarbeid som fremstiller et språktre som synliggjør alle språkgruppene på skolen. Under pandemien ble biblioteket brukt som et “nødklasserom” og ble dermed utsatt for stor slitasje blant annet grunnet spising og drikking i rommet. Ansatte og elever ønsker å revitalisere biblioteket med innredning og bøker på mange språk. De skal innrede en del av biblioteket til høytlesing og fortelling med fortellinger hentet fra ulike språk og kulturer. En annen del innredes med tanke på leksehjelp eller eget prosjektarbeid. Skolen markerer hvert år “den internasjonale morsmålsdagen”. I år har denne dagen temaet “energi”, og biblioteket dekoreres da med en flamme-emoji fra hver elev der de skriver ordet energi på alle språk de behersker. De ser også for seg å tilby kveldsåpent bibliotek enkelte kvelder.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?