Skolebiblioteket som møteplass

Sinsen skoles FAU har bygget om skolebiblioteket til en åpen møteplass etter skoletid for skolebarn og barn i nabolaget.

Alle foto: Olve Sande

Kulturgruppa i FAU ved Sinsen skole har tatt initiativ til å bygge om skolebiblioteket og gjøre den til en møteplass utenom skoletiden, i samarbeid med Sinsen skole, FAU i Sinsen barnehage og Sinsen Kulturhus.

Prosjektets overordnede idé er å gi alle barn på Sinsen, uansett alder, bakgrunn og levekår tilgang til litteratur og kultur gjennom skolebiblioteket. De legger vekt på at kulturopplevelser har en egenverdi, samtidig som det er et virkemiddel for å skape tilhørighet og samvær på Sinsen på tvers av ulike miljø, alder og bakgrunn.

Skolebiblioteket ble høytidelig åpnet i desember 2021.

Initiativtagerne forteller at prosjektet har skapt møter mellom barnehagebarn og skolebarn, mellom barn og voksne og mellom ulike typer familier. Det har bidratt til at barn og voksne i nærmiljøet har møttes i en annen sammenheng enn vanlig, på tvers av klasser, skoler og barnehager.

Tildelinger

2020: SINSEN SKOLES FAU fikk 438.000 kroner til å bygge inngangsparti, samt møblering og utstyr til scenerom på Sinsen skolebibliotek.

2018: Sinsen skole/Oslo kommune, Utdanningsetaten, fikk 800.000 kroner til opprusting av biblioteket og utstyr for å legge til rette for aktiviteter på Sinsen. Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?