Skolebigården

Bø vidaregåande skule har etablert en bigård som brukes i undervisningen.

Skolen bruker bigården i mange av fagene som tilbys. I søknaden skrev de at: “Gjennom birøkt kan elevene oppleve biene på nært hold, se hvordan de arbeider, høste alle produktene man kan finne i en bikube, samt være med på eventuell bearbeiding av produktene, markedsføring, regnskap og salg.”

Skolen fikk støtte til nødvendig materiell, samt birøkterkurs til lærere, som skal bidra til å sikre en stabil og varig drift av bigården. Skolen samarbeider med en lokal birøkter.  

Skolebigården er tilgjengelig for alle elever ved skolen, samt barnehagene og skoleklasser som er på aktivitetsdager i løpet av året. På denne måten er den også et viktig og spennende nærmiljøtiltak.

Tildeling

VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE fikk 44.000 kroner til birøktutstyr og kurs i 2020.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?