Skolegård

BOTNE SKOLES FORELDRERÅDSARBEIDSUTVALG får 150000 kroner til oppgradering av skolegård

Sammen med elevrådet og skolen har foreldrearbeidsutvalget bestemt seg for å ruste opp området rundt skolen. De vil sette opp nye lekeapparater og hinderløype, i tillegg til å rehabilitere håndballbanen. Det meste av arbeidet gjøres på dugnad.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?