Skolegården som aktivitetsområde

Engebråten skole får 200.000 kroner til ballplass i skolegården.

Dette er en ungdomsskole med over 500 elever. De har et stort uteområde men som i liten grad legger til rette for aktivitet. Både elevrådet, FAU og Skolemiljøutvalget har jobbet for å dette skolegårdsprosjektet. Ballplassen vil være et nærmiljøanlegg utenfor skoletiden.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?