Skolegården som møteplass i Våler

Våk skole får 450.000 kroner til lekeapparater og materialer til skaterampe og sykkelløype.

Initiativet er et samarbeid mellom skolen, elevrådet, FAU, lokale velforeninger og to barnehager. De ønsker et nærmiljøanlegg hvor barn og unge kan være aktive også på ettermiddager og i helger. Skaterampe og sykkelløype i skogen skal bygges på dugnad.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?