Skolegården som nærmiljøanlegg

FAU på Bøler skole fikk 1 million kroner i 2017 til aktivitetsbane.

Foreldregruppa er opptatt av at skolegården skal tilby attraktive uteområder for alle elever på skolen og ikke minst er det viktig å gjøre dette til et attraktivt og inkluderende nærmiljøanlegg for hele Bølers befolkning, også utenom skoletid.

Skolen disponerer store utearealer og har stort potensial for å bli et nærmiljøanlegg og en inkluderende møteplass. De ønsker seg aktivitetsbane som skal utformes for flerfunksjonell bruk, for sykkel, skating, sparkesykkel, løp og lek. Foreldrene bidrar med dugnad og de får også støtte fra Sykkeletaten.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?