Skolegården som samlingssted

FAU Ringvoll skole får 170.000 kroner til lekeplass i skolegård.

Foreldrene er en aktiv gruppe som jobber for å gjøre skolegården til et best mulig sted å være. Målet er å skape et samlingssted og lekeplass som vil brukt av både barnehagebarn og elever, også på fritiden.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?