Skolegårdsanlegg for ballsport og lek

FAU TRARA SKOLE får 625000 kroner til skolegårdsanlegg for ballsport og lek

Trara skole er en eldre sentrumsskole i Fredrikstad, der asfalten har dominert skolegården frem til nå. Med støtte kan FAU og skolen nå etablere en ny ballbane i skolegården, hvor man kan drive ulike typer ballaktivitet. Inkludert i prosjektet er også en liten tribune/scene som vil bli et ekstra sosialt samlingspunkt i skolegården. I samarbeid med lokale idrettslag og kommunen brukes skolegården også til organisert aktivitet rett etter skoletid, og hele nærmiljøet vil kunne benytte banen på fritiden.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?