Skolegårdsløft på Langestrand barneskole

LANGESTRAND SKOLE får 150000 kroner til aktivitetsutstyr og lekeapparater

Langestrand skole ble etablert i 1720 og har i mange år vært nedleggingstruet. Nå er det bestemt at skolen skal bestå og uteområdene trenger et løft. FAU skal tilrettelegge skolegården slik at den utfordrer barns motoriske ferdigheter. Utemiljøet skal bidra til variert aktivitet med ulik intensitet. FAU ønsker også å stimulere til mer fri lek, bedre samhold, trivsel og gi barna ulike former for sansestimuli. Det legges opp til en omfattende dugnadsinnsats fra FAU, barna er godt involvert og skolen er en viktig del av nærmiljøet i bydelen også etter skoletid.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?