«Skolegårdsløftet» Sætre skole Notodden

NOTODDEN KOMMUNE fikk 562 000 kroner til klatreapparater, sklie og beplantning i 2024

Prosjektet “Skolegårdsløftet” ved Sætre skole satser på en bærekraftig oppgradering av skolegården for å bedre elevers lek, trivsel og læring. Alle elevene er involvert i prosjektet med ideer og forslag, og de vil også bidra praktisk med maling, planting og andre oppgaver i løpet av prosjektet. Notodden kommune har fått tildelt 562 000 kroner, øremerket klatreapparater, sklie og beplantning.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?