Skolegårdsprosjekt Mellomhagen ungdomsskole

FAU MELLOMHAGEN UNGDOMSSKOLE får 300000 kroner til utstyr til sosialt samvær, fysisk aktivitet og lek

Mellomhagen ungdomsskole disponerer et stort uteareal, som i liten grad er vedlikeholdt og oppgradert siden skolen ble tatt i bruk i 1963. Nå ønsker FAU å skape et attraktivt og inkluderende skolegårdsmiljø, som legger til rette for aktivitet og sosialt felleskap både i skoletiden og på fritiden. Skolegården skal både supplere og være et supplement til organiserte aktiviteter, og skal utvikles med utgangspunkt i elevenes behov.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?