Skolegårdsprosjekt på Rødtvet

Rødtvet skole fikk 1.465.000 kroner i 2016 til å lage en skolegård som legger til rette for bevegelse, språkstimulering, læring, vennskap og samarbeid.

Rødtvet skole leverte søknad i særklasse.

Sammen med Stedda fritidsklubb, Foreldrenes venneforening og Grei Innebandy søkte Rødtvet skole i Oslo om støtte til å gjøre skolegården til et godt sted å være både i og utenom skoletiden.

Skolegårdsprosjektet kalte de «Raske føtter og vennskapsrøtter». I søknaden skrev de hvordan de ville lage en skolegård tilrettelagt for bevegelse, språkstimulering, læring, vennskap og samarbeid.

«Skolegården er i dag middels grå. Det er få steder å sette seg ned. De grønne områdene er ikke godt nok utnyttet. Det står et dødt tre i skolegården,» skrev skolen blant annet i søknaden.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?