Skolegårdsprosjekt på Valby skole

FAU fikset aktivitetsløype med frisbeegolfbane og klatrestativ som er tilgengelig både i og utenom skoletiden.

Foto: Rikke Halvorsen

Valby barneskole ligger i Larvik. FAU opprettet en arbeidsgruppe for å utbedre skolegården med aktiviteter for de ulike aldersgruppene på skolen.

Med stor dugnadsinnsats har de fått på plass en aktivitetsløype med frisbeegolfbane og klatrestativ som er tilgengelig både i og utenom skoletiden.

Frisbeegolfbanen er laget med universell utforming slik at personer i rullestol kan bruke banen på lik linje med andre.  Banen har 9 hull og hver klasse ved skolen har fått bestemme navn på hullene. Initiativtagerne melder om at banen er i daglig bruk, både av elever i friminuttene, av barna på SFO og av andre beboere i nærmiljøet på ettermiddag og kveldstid.

Klatrestativene åpner for lek på tvers av klassetrinnene og mange kan bruke det samtidig. De blir også brukt av beboere i nærmiljøet på ettermiddag og kveldstid.

Tildeling

VALBY SKOLE FAU fikk 276.000 kroner i 2021 til apparater og utstyr til skolegårdsprosjekt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?