Skolehage for elever i Onsøy

SIKKSAKKBEKKEN SKOLEHAGE får 480000 kroner til utstyr og installasjoner til etablering av skolehage

Skolehagen skal etableres i tilknytning til Rød planteskole. Dette skal bli en læringsarena for barn i alle aldre og et sted for læring og aktivitet innen bærekraft, økologisk matproduksjon, kompostering og pollinerende insekter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?