Skolehage for læring i praksis

Kråkerøy ungdomsskole får 120.000 kroner til utstyr til etablering av skolehage.

Skolen har rundt 375 elever og ligger i landlige omgivelser med egen idrettshall og idrettsanlegg. Skolen ligger rett ved skogen og naturen brukes mye i undervisningen. I tillegg til skolegården disponerer de et uteområde på 14 mål hvor de vil ha skolehage. Skolehagen skal brukes i fagene mat og helse, naturfag, matematikk, kroppsøving, arbeidslivfag, levende kulturarv og forskning i praksis. Arbeidet gjøres i samarbeid med lokal gårdbruker. De tre barneskolene i området er også invitert med i arbeidet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?