Skolehage og kjøkken til bygdemuseum

MiA – Museene i Akershus, avdeling Lørenskog bygdemuseum får 800.000 kroner til prosjektet Kjøkkenveien – matens reise fra jord til bord.

I den gamle låven på Skårer gård i Lørenskog skal det bygges et kjøkken i etterkrigsstil som med moderne teknologi skal formidle premissene for datidens hushold.

En tradisjonell svartovn, steketakke og en moderne induksjonsovn inne i på kjøkkenet, sammen med en vedfyrt bakerovn ute på tunet, vil gi mulighet for å demonstrere ulike koketeknikker. Tanken er at det skal anlegges skolehage og parsellhager i tilknytning til museet og gjennom prosjektet vil museet bli et «levende museum».

Her vil det bli dyrking av grønnsaker, frukt og bær, birøkt og hønsehold i sommerhalvåret og kurs i matlaging, konservering, kompostering og andre relaterte temaer i vinterhalvåret. I hagene tar publikum aktiv del i formidlingen og får selv være med på følge dyrkningsprosessen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?