Skolehage på Bjørnholt VGS

BJØRNHOLT VIDEREGÅENDE SKOLE får 235000 kroner til utstyr til skolehage

Bjørnholt videregående skole ønsker å anlegge en skolehage med et vanningsanlegg. En slik grønn læringsarena kan trekke elevene ut i naturen og inspirere dem til aktiv deltakelse for å ivareta den. Skolehagen vil også bidra til å utvide økosystemet på Bjørnholt og føre til et mer bærekraftig samfunn.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?