Skolehage på gården

SØNDRE AAS GÅRD OG MILJØSENTER får 350000 kroner til etablering av skolehage og utstyr til denne

Gården, på Holmlia, er i full drift husdyrhold, beite og grønnsaksdyrking. Den er også en åpen arena og fritidsklubb for barn og unge i nærmiljøet. I tillegg er det mange som benytter gårdens områder til tur og rekreasjon. Nå skal de utvikle en grønnsakshage som også skal være skolehage for flere barneskoler i området.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?