Skolehage til glede og inspirasjon

Smestad ungdomsskole får 37.500 kroner til elektrisk anlegg.

På slutten av 1980-tallet var lærere på Smestad ungdomsskole i Lillehammer opptatt av å finne et egnet sted for gjennomføring av ulike undervisningsopplegg av tverrfaglig art. Dette fant de i Sundgaarden, et gammelt fergested langs den gamle Kongeveien nord for Lillehammer. Stedet leies av Lillehammer kommune og forvaltes av Smestad ungdomsskole. I over 25 år har Sundgaarden vært til glede og inspirasjon for elevene, og er i dag en av landets flotteste skolehager. Nå er det behov for å skifte ut det elektriske anlegget på gården.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?