Skolenes sangdag 2023 – 2025

MUSIKK I SKOLEN får 600000 kroner til prosjektet Skolenes sangdag 2023-25

Musikk i Skolen er en nasjonal medlemsorganisasjon som jobber politisk for å styrke musikkens og kulturens plass i skolen og samfunnet generelt. Ved siden av å arbeide for å styrke musikkfaget, arrangerer Musikk i Skolen konferanser, kurs og fagsamlinger, blant annet Musikklærernes dag og Skolenes sangdag. Skolenes sangdag er et årlig, gratis arrangement for alle skoler i hele landet. I Oslo Konserthus spiller Oslo-Filharmonien opp til konsert som streames til hundrevis av påmeldte skoler. Målet er å skape en møteplass hvor elever uavhengig av alder, bosted og bakgrunn kan få oppleve mestring og gode sangopplevelser i et fellesskap.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?