Skoleprosjektet “Like muligheter”

LILLEHAMMER KOMMUNE OPPVEKST UTDANNING OG KULTUR får 400000 kroner til videreutvikling og videreføring av “Like muligheter”

Dette er et program utviklet i samarbeid mellom Lillehammer-skolene og Norges Skiforbund, som virkemiddel i ungdomsskolenes verdiarbeid innen fordommer, diskriminering, inkludering og felleskap. Programmet bruker både digitale hjelpemidler til undervisning, og praktiske samlinger der blant annet parautøvere deltar som en sentral del av programmet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?